Eikenheuvelweg 2, 5406 NA Uden
06 186 45 938
hanneke@vitalitybusiness.nl

Diensten

know the unknown

Moeiteloos creëren (creatieconsult)

Je wordt meegenomen de diepte in, naar het veld waar helderheid zich laat zien. Ik geef uitleg over wat daar aanwezig is. Je wordt je bewust van al wat niet meer wil en wat er juist wél wil zijn. Een nieuw perspectief ontstaat, zodat beweging mogelijk is. Het bewustzijn wordt verruimd, waardoor direct nieuwe mogelijkheden ontstaan. Je wordt geïnspireerd en komt in beweging. Belemmeringen en blokkades worden opgeruimd. Het nieuwe wordt geboren! Als kosmisch architect bied ik de ondersteuning die nodig is. Ik bouw wat wezenlijk wil zijn.

Dit kan één op één in een consult. De investering is € 250 (btw is niet van toepassing) en het kan prima online of in mijn werkruimte in Uden.

Experience The Unknown

Ervaren wie je wezenlijk bent en hoe je vanuit het wezenlijke kunt werken.

Ik creëer een veld van verruimd bewustzijn. Jij komt daardoor in verbinding met wat er diep van binnen in jou huist. Je herinnert je wat er vanuit daar mogelijk is en wat jouw werkwijze is. Informatie komt tot jouw beschikking. De verbindingen die mogen ontstaan, worden helder. Je krijgt inzicht in waar de focus op mag worden gericht. Ik ondersteun je door extra uitleg te geven, tips te geven en in de energie te bouwen wat nodig is. Je komt tot jouw next level van ondernemer of leider zijn.

Experience The Unknown kan één op één. De eerste vrijdagochtend van iedere maand (10:00-12:00) vindt ook een groepssessie plaats. De investering is in beide gevallen € 250 (btw is niet van toepassing) en zowel online aansluiten of in mijn werkruimte in Uden is mogelijk.

Manifest the unknown

Binnen het besef dat jij als mens lang niet alles bewust bent, is het super interessant om te ervaren wat er al wezenlijk klaar ligt voor jou. Wat daarvoor nodig is, is dat jij er als mens niet tussen zit. Dat je je er niet mee bemoeit. Dat je het niet stuurt. Dat jouw wensen, verlangens, ideeën even een stapje terug doen. Juist dán kan moeiteloos verschijnen wat er wil zijn: het meest perfecte voor jou op dit moment!

Ik neem je mee naar het veld waar je kan waarnemen dat er iets wezenlijks voor je klaar ligt. Deze zuivere informatie verschijnt in haar meest originele pure vorm in jouw systeem. Dat betekent dat het vrij is van menselijke interpretatie. Vrij van tussenkomst door jou. Het maakt dat het meest wenselijke voor jou zich kan manifesteren volgens devine timing, op de juiste plek(ken) in jouw leven en in de meest passende vorm. Dit wezenlijke leg je vervolgens vast in een manifestatietekening.

Manifest the unknown vindt plaats binnen een kleine groep van andere nieuwsgierigen. De datum en locatie bepalen we samen en het zal ongeveer twee uur duren. De investering is € 500 (btw is niet van toepassing).

Remember the world of being

Betreed de wereld waar het wezenlijke is. Waar jouw wezen zich begeeft. Waar al het wezenlijke aanwezig is.

Tijdens deze Remembering kom je in de wereld van zijn. Je leert hoe je deze omgeving binnen gaat. Je leert jouw diepe innerlijke zelf te horen. Je ervaart het veld van het menselijke niet-weten. Je herinnert je het veld van het dieper weten. Je weet zonder te weten. Of anders gezegd, je weet dieper zonder als mens het te begrijpen.

Vervolgens zet je vanuit dit wezenlijke zijn de stap naar het wezenlijke doen. Wat in géén enkel opzicht lijkt op het menselijke doen! Het wezenlijke doen betekent “werken” op die energetische laag. In deze laag is alles beschikbaar en alle informatie is bekend. Het “werken” zit ‘m in het laten ontstaan en de ruimte geven aan wat er wil zijn. Zonder daar als mens iets mee te doen.
Vanuit het menselijke wordt dit “werken” veelal betiteld als niks doen. Vanuit het wezenlijke is dit hemels doen!

Remember the world of being vindt plaats binnen een kleine groep van andere herinneraars. De datum en locatie bepalen we samen en het zal ongeveer twee uur duren. De investering is € 500 (btw is niet van toepassing).

360o shift

Soms is het moment daar dat je een enorme shift te maken hebt. Je voelt dat het écht anders mag. Je bent eraan toe. Het moet nu! En je weet dat je daar hulp bij mag vragen.

Ik ga in het kosmische veld voor jou aan het werk op het moment dat het zich aandient. Dat is voor jou dus hét perfecte tijdstip. Ik bouw in de energie, wat er wezenlijk wil zijn. Ik stel me hiervoor beschikbaar, totdat de benodigde 360o shift volledig is voltooid. Dit kan een periode van een paar weken zijn, of een maand. Zolang als nodig. Bij iedere bouwsel in het kosmische veld en bij voltooiing, ontvang je een terugkoppeling.

De kosmische architectuur zal zich daarna groots in jouw realiteit manifesteren. Processen van innerlijke groei ga je doorlopen. Transformaties vinden plaats. Jouw persoonlijke ontwikkeling krijgt een enorme boost en daardoor de onderneming ook. De kracht van snelheid wordt met jou gedeeld.

De Investering hiervoor is € 1000 (btw is niet van toepassing).

Cocreatie (teambuilding, strategie, organisatie)

Bringing tribes together! Soms wens je dat dát mag gebeuren in jouw onderneming! Er mag meer verbinding zijn in het team, de strategie mag helder zijn en meer harmonie in het geheel.

Uitgangspunt is dat iedereen informatie tot zich krijgt. Wanneer deze pure informatie er mag zijn, wordt er samen gewerkt, gecocreëerd. Mijn aandeel is dat ik de oppervlakte breng wat gezien wil worden. Ik licht toe wat er onder water eigenlijk aan de hand is. Dit maakt dat het bewustzijn van de aanwezigen zich verruimt. Nieuwe ideeën, ingevingen en inspiratie komen daardoor beschikbaar. Het gesprek dat jullie dan hebben, werkt hierop door. In de tussentijd bouw ik in de energie wat daarin helpend is. Eén ding is zeker: dat wat besproken is, wordt realiteit in de onderneming.

De investering hiervoor is € 750 per dagdeel (btw is niet van toepassing). Het kan op locatie of online.